ENERGY FAIR PLAY

Płacąc za karnet budujesz swoją historię finansową w Biurze Informacji Gospodarczej !

NAJNIŻSZA CENA  - 89 pln

 OPŁATA WPISOWA - 0 pln

BEZ OGRANICZEŃ FITNESS, SIŁOWNIA, ROLLEN, SAUNY

WSTĘP DO WSZYSTKICH KLUBÓW

KARNET WAŻNY PEŁNY MIESIĄC KALENDARZOWY

MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA

STAŁY TERMIN PŁATNOŚCI

Artykuł w  FORBES: 

"Informacja pozytywna BIG zawiera dane dotyczące wierzyciela i podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie, a także łączną kwotę i walutę zobowiązania(...)

Informacje pozytywne zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

W przypadku osób prywatnych pozytywne informacje biura informacji gospodarczej są potwierdzeniem wiarygodności finansowej, co jest przydatne w przypadku starania się o pożyczkę lub kredyt, korzystania z zakupów na raty, wynajmu mieszkania, zawarcia umów cywilnoprawnych czy podpisania umowy z firmami telekomunikacyjnymi.

Nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, pozytywne informacje gospodarcze są równie ważne(...) Z ich pomocą można prześledzić ścieżkę finansową klienta lub partnera, a także mogą stać się narzędziem do świadomego budowania pozytywnej historii płatniczej.

Jak pokazują niezależne opracowania, w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne są traktowane jako wzajemnie uzupełniające się dane, które dają pełny obraz wiarygodności płatniczej konkretnych firm i osób. Dostarczają informacji na temat rzetelności płatniczej, będącej jedną z podstaw zaufania w obrocie gospodarczym(...)"

Pełny artykuł dostępny jest na stronie FORBES.

Przeczytaj jak informacja pozytywna wpływa na budowanie Twojej histroii kredytowej: https://www.big.pl/igpozytywna_konsument

Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_pozytywna

Jak to działa ? To proste !

1. Wystarczy, że wykupisz karnet z promocyjnej oferty "Energy Fair Play".

2. Co miesiąc w stałym terminie 1go dnia każdego miesiąca z Twojej karty kredytowej lub debetowej pobierana jest stała niezmienna opłata 89 pln.

3. Ty korzystasz z siłowni na extra warunkach, my po każdej płatności przekazujemy do Biura Informacji Gospodarczej informację o dokonaniu przez Ciebie wpłaty.

4. Zbierasz pozytywne infomacje i wzmacniasz swoją wiarygodnośc finansową regularnymi wpisami !

 

KUP TERAZ ENERGY FAIR PLAY

Masz pytania? Napisz do nas na fairplay@energyfitness.pl